16. 12. 2017

Elezzjoni: Listi tal-Kandidati

  Wara li saret il-Laqgħa Ġenerali Annwali, il-Ħamis 14 ta’ Diċembru 2017 għalqu in-nomini għall-kandidati tal-elezzjoni tal-Kumitat Ċentrali u tal-Kummissjoni Banda. Il-Kummissjoni Elettorali, komposta minn Anton […]
08. 12. 2017

F’jum il-Festa tal-Immakulata

Illum it-8 ta’ Diċembru, il-Knisja Mqaddsa Kattolika tiċċelebra s-solennità tat-Tnissil bla tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija Omm Alla – Marija Immakulata. Il-festa tal-Kunċizzjoni kif inhi aktar magħrufa […]
07. 12. 2017

Elezzjoni: Sejħa għall-Kandidati

  Wara l-Laqgħa Ġenerali Annwali, imiss issa l-elezzjoni għall-Kumitat Ċentrali u l-Kummissjoni Banda.  Wara li nhar it-Tnejn 4 ta’ Diċembru 2017 għalqet il-Laqgħa Ġenerali Annwali, il-Kummissjoni […]