AVVIŻ ELEZZJONI KUMITAT ĊENTRALI 2022-2024

Laqgħa Ġenerali Annwali 2022
29. 10. 2022
Il-Banda Leone u l-Aurora Folk Group fil-Polonja
15. 09. 2023
 

Il-Kummissjoni Elettorali qed tilqa’ n-nomini għall-elezzjoni tal-Kumitat Ċentrali għall- perjodu amministrattiv 2022 sa 2024. In-nomini huma miftuħa għall-karigi li ġejjin:

PRESIDENT

SEGRETARJU

KAXXIER

KORDINATUR TAL-BANDA

PROKURATUR TAL-FESTA

DIRETTUR TAL-KAŻIN

MANAGER TAT-TEATRU

RAPPREŻENTANT TAL-FERGĦAT

Il-formuli għandhom ikunu sottomessi fil-kaxxa ssiġillata f’livell wieħed tal-Każin tal- Banda Leone sa nhar l-Erbgħa 23 ta’ Novembru 2022, 7:00pm. Formuli jistgħu jinġabru mill-istess kaxxa. Formuli għandhom ikunu nominati minn Bandist jew Membru tal- Kumitat preċedenti, u iffirmati mill-kandidat innifsu.

L-Elezzjoni se ssir fis-Sala Dr Francesco Masini fil-Każin tal-Banda Leone, nhar:

Is-Sibt 26 ta’ Novembru 2022 bejn is-6:00pm u it-8:00pm, u,
Il-Ħadd 27 ta’ Novembru 2022 bejn l-10:00am u 12:00pm, u l-4:00pm u l-5:30pm.

Intitolati għall-vot huma:

Bandisti effettivi, Bandisti Onorarji, Presidenti Onorarji, Membri tal-Kumitat preċedenti u Kapijiet tal-fergħat tal-Għaqda Armar, Vampa, Żgħażagħ Iljuni, Folk, Kor u Tombla.