Il-Kumitat

 
Il-Kumitat Ċentrali tas-Soċjetá Filarmonika Leone jiġi elett minn fost il-bandisti, membri tal-kumitat preċedenti, kapijiet tal-fergħat, presidenti u bandisti onorarji għall-ħabta ta' Novembru ta' kull sena, wara l-Laqgħa Ġenerali Annwali. Din l-elezzjoni tinkludi l-karigi ta’ President, Segretarju, Kaxxier, Kordinatur tal-Banda, Prokuratur tal-Festa, Direttur tal-Każin, Manager tat-Teatru u Rappreżentant tal-Fergħat. Żewġ bandisti jintgħażlu minn ħdan il-Kummissjoni Banda sabiex iservu wkoll bħala parti mill-Kumitat Ċentrali.
 
Barra minn hekk, il-kumitat, meta elett, jista’ jaħtar assistenti u karigi oħra. Huwa l-Kumitat Ċentrali li jaħtar surmast direttur, assistent surmast, għalliema tal-alljievi, direttur spiritwali, avukat difensur, u żewġ awdituri. Ix-xogħol tal-kumitat huwa li jiltaqa’ b’mod regolari biex jiddiskuti u jimplimenta materji li jersqu għall-attenzjoni tiegħu mill-membri u mill-bandisti. Il-kumitat jista’ jiddelega xi xogħol, kif ukoll jieħu pariri minn kummissjonijiet speċjali li huwa jaħtar. 
 

Il-Kumitat 2017

President

Dr Michael Caruana LL.D.

Viċi-Presidenti

Edward Grech u Dr Jean Paul Grech LL.D.

Segretarju

Matthew Sultana

Assistenti Segretarji

Joseph Bonnici u Michael John Cordina

Kaxxier

Joseph Abela

Assistent Kaxxier

Paul Grech

Kordinatur tal-Banda

Matthew Sultana

Prokuratur tal-Festa

Roderick Cordina

Uff. Relazzjonijiet Pubbliċi

Thomas Bajada

Direttur tal-Każin

Sean Paul Caruana

Assistent Direttur tal-Każin

Silvan Grima

Manager tat-Teatru

Gilbert Haber

Assistent Manager tat-Teatru

Matthew Gatt

Rappreżentant tal-Fergħat

Joshua Zammit

President Aurora Youth Movement

Thomas Bajada

Bandisti Rapp. tal-Kummissjoni Banda

Anton Portelli u Joseph Portelli

Karigi oħrajn maħtura mill-Kumitat Ċentrali

Teżorier

John Schembri

Awditur

Malcolm Meilak

Kontrollaturi Finanzjarji

Anthony Mario Bajada u Joseph Portelli

Direttur Għaqda Armar Santa Marija

Mark Schembri

Kordinatur Sezzjoni Briju Santa Marija

Matthew Gatt

President Vampa Organisations

Michael Magro

Direttur Aurora Folk Group

Marlon Mercieca

Direttur Aurora Youth Choir

Francesco Grech

Surmast Direttur

Colin Attard

Ass't Surmast Direttur

Joseph Debrincat

Għalliem tal-Qasba

Joseph Debrincat

Għalliem tar-Ram

Mark Gauci

Arkivista

Joseph Portelli

Rapp. tas-Soċjetà f'Malta

Mario Cassar

Manager Tombla

Michelangelo Grech

Onorarji

Presidenti Onorarji

John Cremona

Michael Magro

Louis Xuereb

Membri Onorarji

Anton F. Attard

Felix Grech

Grazio A. Grech

Dr. Tonio Portughese

Joseph N. Tabone

Bandisti Onorarji

Colin Apap

Frank Cauchi

Laurie Fenech

John Grech

Leone Scerri

Angelo Sultana