Il-Kumitat

 
Il-Kumitat Ċentrali tas-Soċjetá Filarmonika Leone jiġi elett minn fost il-bandisti, membri tal-kumitat preċedenti, kapijiet tal-fergħat, presidenti u bandisti onorarji għall-ħabta ta' Novembru ta' kull sena, wara l-Laqgħa Ġenerali Annwali. Din l-elezzjoni tinkludi l-karigi ta’ President, Segretarju, Kaxxier, Kordinatur tal-Banda, Prokuratur tal-Festa, Direttur tal-Każin, Manager tat-Teatru u Rappreżentant tal-Fergħat. Żewġ bandisti jintgħażlu minn ħdan il-Kummissjoni Banda sabiex iservu wkoll bħala parti mill-Kumitat Ċentrali.
 
Barra minn hekk, il-kumitat, meta elett, jista’ jaħtar assistenti u karigi oħra. Huwa l-Kumitat Ċentrali li jaħtar surmast direttur, assistent surmast, għalliema tal-alljievi, direttur spiritwali, avukat difensur, u żewġ awdituri. Ix-xogħol tal-kumitat huwa li jiltaqa’ b’mod regolari biex jiddiskuti u jimplimenta materji li jersqu għall-attenzjoni tiegħu mill-membri u mill-bandisti. Il-kumitat jista’ jiddelega xi xogħol, kif ukoll jieħu pariri minn kummissjonijiet speċjali li huwa jaħtar. 
 

Il-Kumitat 2018

President

Dr Michael Caruana LL.D.

Viċi-Presidenti

Edward Grech, Dr Jean Paul Grech LL.D. u Colin Apap

Segretarju

Thomas Bajada

Assistenti Segretarji

Joseph Bonnici u Michael John Cordina

Kaxxier

Joseph Abela

Assistent Kaxxier

Sean Paul Caruana

Kordinatur tal-Banda

Anton Portelli

Prokuratur tal-Festa

Roderick Cordina

Direttur tal-Każin

Silvan Grima

Assistent Direttur tal-Każin

Paul Grech

Manager tat-Teatru

Gilbert Haber

Assistent Manager tat-Teatru

Matthew Sultana

Rappreżentant tal-Fergħat

Gordon Grech

Bandist Rapp. tal-Kummissjoni Banda

Aldo Portelli

Manager tal-Porġetti

Mario Cordina

Manager Tombla

Michelangelo Grech

Karigi oħrajn maħtura mill-Kumitat Ċentrali

Teżorier

John Schembri

Awditur

Malcolm Meilak

Kontrollaturi Finanzjarji

Anthony Mario Bajada u Joseph Portelli

Direttur Għaqda Armar Santa Marija

Mark Schembri

Kordinatur Żgħażagħ Iljuni

Joshua Zammit

President Vampa Organisations

Michael Magro

Direttur Aurora Folk Group

Marlon Mercieca

Direttriċi Aurora Youth Choir

Antonella Portelli

Surmast Direttur

Colin Attard

Ass't Surmast Direttur

Joseph Debrincat

Għalliem tal-Qasba

Joseph Debrincat

Għalliem tar-Ram

Mark Gauci

Arkivista

Joseph Portelli

Rapp. tas-Soċjetà f'Malta

Mario Cassar

Onorarji

Presidenti Onorarji

John Cremona

Michael Magro

Louis Xuereb

Membri Onorarji

Anton F. Attard

Felix Grech

Grazio A. Grech

Dr. Tonio Portughese

Joseph N. Tabone

Bandisti Onorarji

Colin Apap

Frank Cauchi

Laurie Fenech

John Grech

Leone Scerri