Il-Kumitat

 
Il-Kumitat Ċentrali tas-Soċjetá Filarmonika Leone jiġi elett minn fost il-bandisti, membri tal-kumitat preċedenti, kapijiet tal-fergħat, presidenti u bandisti onorarji għall-ħabta ta' Novembru ta' kull sena, wara l-Laqgħa Ġenerali Annwali. Din l-elezzjoni tinkludi l-karigi ta’ President, Segretarju, Kaxxier, Kordinatur tal-Banda, Prokuratur tal-Festa, Direttur tal-Każin, Manager tat-Teatru u Rappreżentant tal-Fergħat.
 
Barra minn hekk, il-kumitat, meta elett, jista’ jaħtar assistenti u karigi oħra. Huwa l-Kumitat Ċentrali li jaħtar surmast direttur, assistent surmast, għalliema tal-alljievi, direttur spiritwali, avukat difensur, u żewġ awdituri. Ix-xogħol tal-kumitat huwa li jiltaqa’ b’mod regolari biex jiddiskuti u jimplimenta materji li jersqu għall-attenzjoni tiegħu mill-membri u mill-bandisti. Il-kumitat jista’ jiddelega xi xogħol, kif ukoll jieħu pariri minn kummissjonijiet speċjali li huwa jaħtar. 
 

Il-Kumitat

President

Dr Michael Caruana LL.D.

Viċi-Presidenti

Thomas Bajada u Dr Jean Paul Grech LL.D.

Segretarju

Giovann Sultana

Assistenti Segretarji

Micheal John Cordina u Matthew Gatt

Kaxxier

Mark Azzopardi

Assistent Kaxxier

Alex Mario Attard

Kordinatur tal-Banda

Anton Portelli

Prokuratur tal-Festa

Joseph Cordina

Direttur tal-Każin

Silvan Grima

Assistent Direttur tal-Każin

Sean Paul Caruana

Bandisti Rapp. tal-Kummissjoni Banda

Joseph Portelli u Aldo Portelli

President Aurora Youth Movement

Mariella Sultana

Manager tat-Teatru

Joseph Bonnici

Assistent Manager tat-Teatru

Gilbert Haber

Manager tal-Progetti

Mario Cordina

Teżorier

John Schembri

Rappreżentant tal-Fergħat

Daniel Borg

Kap tat-Tombla

M'Angelo Grech

Kap tal-Għaqda Armar Santa Marija

Mark Schembri

Kap tal-Għaqda Żgħażagħ Iljuni

Nathan Sultana

Kap tal-Aurora Folk Group

Marlon Mercieca

Kap tal-Vampa Organisations

Michael Magro

Karigi oħrajn maħtura mill-Kumitat Ċentrali

Awditur

Malcolm Meilak

Konsulent Finanzjarju

Darren Mercieca

Direttur Aurora Youth Choir

Matthew Sultana

Arkivista

Joseph Portelli

Rapp. tas-Soċjetà f'Malta

Mario Cassar

Rapp. tal-Karnival

Michelle Grech Farrugia

Surmast Direttur

Colin Attard

Ass't Surmast Direttur

Joseph Debrincat

Għalliem tal-Qasba

Joseph Debrincat

Għalliem tar-Ram

Mark Gauci

Onorarji

Presidenti Onorarji

John Cremona

Michael Magro

Louis Xuereb

Membri Onorarji

Felix Grech

Grazio A. Grech

Dr. Tonio Portughese

Joseph N. Tabone

Bandisti Onorarji

Colin Apap

Felix Apap

Frank Cauchi

Alfred Cordina

Laurie Fenech

John Grech

Joe Mompalao

Leone Scerri