Laqgħa Ġenerali Annwali 2022

Ħarġet Santa Marija!
24. 04. 2022
AVVIŻ ELEZZJONI KUMITAT ĊENTRALI 2022-2024
22. 11. 2022
 
 

Il-Laqgħa Ġenerali Annwali tas-Soċjetà Filarmonika Leone se ssir nhar il-Ħadd 20 ta’ Novembru 2022.

Hekk kif wasalna fi tmiem il-perjodu amministrattiv tas-Soċjetà Filarmonika Leone 2020-22, se ssir il-Laqgħa Ġenerali Annwali għas-sena 2022 sabiex jiġu approvati r-rapport, isiru emendi neċessarji u diskussjonijiet important dwar il-ħidma tas-Soċjetà. Bandisti u Tesserati huma mħeġġin sabiex ikunu parteċipi f’din il-laqgħa ġenerali annwali sabiex flimkien niddiskutu dwar din is-sena amministrattiva li għaddiet u nħarsu ‘l quddiem lejn il-futur tas-Soċjetà tagħna.

Filwaqt li l-Bandisti, membri tal-Kumitat u kapijiet tal-fergħat għandhom id-dritt tal-vot importanti, it-tesserati huma mistiedna jattendu u jkunu parti minn din il-laqgħa.

Emendi għall-istatut għandhom jaslu għand is-Segretarju fuq info@leone.org.mt jew bl-idejn sat-Tlieta 15 ta’ Novembru 2022. Dawn għandhom ikunu ffirmati minn żewġ votanti.

Il-Laqgħa Ġenerali Annwali se ssir nhar il-Ħadd 20 ta’ Novembru 2022 fid-9AM fil-Każin tal-Banda Leone.