Lignum Crucis

15. 03. 2018
Eks-Segretarju li tana l-massimu tiegħu. Iħallina Mario Gatt.
06. 03. 2018
Is-serata ‘Lignum Crucis’ suċċess
20. 03. 2018
 

Is-Soċjetà Filarmonika Leone, bħal kull sena, qed ittella’ serata ta’ mużika u riflessjonijiet ftit qabel il-bidu tal-Ġimgħa Mqaddsa.

Din is-serata se tkun qed tiffoka fuq l-għuda tas-Salib ta’ Sidna Ġesu’ Kristu, b’hekk l-isem Lignum Crucis. Din it-tema ġiet ispirata mir-relikwa tas-salib, meqjuma fil-Katidral t’Għawdex – fl-istess post fejn se tittella’ din is-serata.

Il-Banda Ċittadina Leone, taħt id-direzzjoni tas-Surmast Direttur tagħha Colin Attard, se tkun qed ittella’ programm mużikali magħmul minn siltiet varji tal-aktar kompożituri rinomati. Dan se jkun amalgamat ma’ riflessjonijiet rigward is-Salib li fuqu Kristu ta’ ħajtu, bi preparazzjoni għall-Ġimgħa Mqaddsa. Diversi elementi oħrajn se jkunu nkorporati f’din is-serata spiritwali, fosthom l-Aurora Youth Choir fi ħdan is-Soċjetà Filarmonika Leone.

Fost il-ħsibijiet u riflessjonijiet, se jiġu esegwiti mill-Banda Ċittadina Leone dawn is-siltiet mużikali:

Canon in D – Johann Pachelbel 
Air on G String – Johann Sebastian Bach 
Largo – George Frideric Handel 
Gerusalem from I Lombardi alla Prima Crociata – Giuseppe Verdi
Adagio for Clarinet – Richard Wagner
Moonlight Sonata (1st Movt.) – Ludwig Van Beethoven 
Requiem – Giacomo Puccini

L-Aurora Youth Choir se jkun qed jesegwixxi s-siltiet Lil Hinn mill-Gloria TiegħuEcce Lignum Crucis ta’ Matthew Sultana.

Din is-serata se tittella’ nhar il-Ħadd 18  ta’ Marzu 2018, fit-8PM (lejliet festa pubblika). Id-dħul ikun b’xejn, fejn riservazzjoni ta’ siġġijiet jistgħu isiru fuq info@leone.org.mt, 99130694 jew 79001989.