Kumitat Ċentrali 2021

30. 12. 2020
Nomini – Elezzjoni Kumitat Centrali 2020-22
21. 11. 2020
Żjara tal-E.T. Mons. Isqof lis-Soċjetà Leone
11. 01. 2021
 

Jingħaqad il-Kumitat Ċentrali għas-sena amministrattiva Novembru 2020 u Novembru 2021.

Nhar il-Ġimgħa 27 u s-Sibt 28 ta’ Novembru saret l-elezzjoni tal-Kumitat Ċentrali fit-Teatru tal-Opra Aurora, li għaliha kienu eleġibbli għall-vot il-bandisti effettivi, membri tal-kumitat, kapijiet tal-fergħat u presidenti u bandisti onorarji. Il-Kummissjoni Elettorali kienet komposta minn Anna Attard bħala Chairperson, Jana Theuma, Elena Sultana, Samantha Vella u Julia Vella bħala membri.

Il-Kumitat Ċentrali elett minn din l-elezzjoni huwa hekk kif ġej:

President Dr Michael Caruana 97.9%
Segretarju Thomas Bajada 97.9%
Kaxxier Mark Azzopardi 97.9%
Kordinatur tal-Banda Anton Portelli 93.8%
Prokuratur tal-Festa Joseph Cordina 97.9%
Direttur tal-Kazin Silvan Grima 100.0%
Manager tat-Teatru Matthew Sultana 91.7%
Rappreżentant tal-Fergħat Daniel Borg 97.9%

 

Il-Kumitat Ċentrali elett għal perjodu ta’ sentejn iltaqa sabiex jaħtar l-assistenti u l-karigi kollha fi ħdan is-Soċjetà hekk kif stipulat mill-istatut. Dawn l-assistenti u karigi huwa eletti għal perjodu ta’ sena biss. 

B’hekk il-Kumitat Ċentrali huwa kompost hekk kif ġej:

 

President Dr Michael Caruana LL.D.
Vici-President Edward Grech
Vici-President Dr Jean Paul Grech LL.D.
Segretarju Thomas Bajada
Assistent Segretarju Joseph Bonnici
Assistent Segretarju Dr Michael John Cordina
Assistent Segretarju Giovann Sultana
Kaxxier Mark Azzopardi
Assistent Kaxxier Alex Mario Attard
Teżorier John Schembri
Kordinatur tal-Banda Anton Portelli
Rappreżentant tal-Banda Aldo Portelli
Arkivista Joseph Portelli
Prokuratur tal-Festa Joseph Cordina
Direttur tal-Każin Silvan Grima
Assistent Direttur tal-Każin Matthew Gatt
Manager tat-Teatru Matthew Sultana
Assistent Manager tat-Teatru Gilbert Haber
Rappreżentant tal-Fergħat Daniel Borg
Ufficjal tar-Relazzjonijiet Pubblici Fabienne Grech
President Aurora Youth Movement Mariella Sultana
Kordinatur Għaqda Armar Santa Marija Mark Schembri
Kordinatur Żgħażagħ Iljuni Sean Paul Caruana
Rappreżentant Vampa Organisations Mario Attard
Kordinatur Aurora Folk Group Marlon Mercieca
Kordinatur Tombla M’Angelo Grech
Manager tal-Proġetti Perit Mario Cordina
Rappreżentant Kunsill Parrokjali Paul Grech