Laqgħa Ġenerali Annwali 2020

21. 10. 2020
Kunċert Sinfoniku Ċelebri ta’ Suċċess
18. 11. 2019
Nomini – Elezzjoni Kumitat Centrali 2020-22
21. 11. 2020
 
 

Il-Laqgħa Ġenerali Annwali tas-Soċjetà Filarmonika Leone se ssir nhar is-Sibt 21 ta’ Novembru 2020.

Hekk kif wasalna fi tmiem il-perjodu amministrattiv tas-Soċjetà Filarmonika Leone 2018-20, se ssir il-Laqgħa Ġenerali Annwali għas-sena 2020 sabiex jiġu approvati r-rapport, isiru emendi neċessarji u diskussjonijiet important dwar il-ħidma tas-Soċjetà. Bandisti u Tesserati huma mħeġġin sabiex ikunu parteċipi f’din il-laqgħa ġenerali annwali sabiex flimkien niddiskutu dwar din is-sena amministrattiva li għaddiet u nħarsu ‘l quddiem lejn il-futur tas-Soċjetà tagħna.

Filwaqt li l-Bandisti, membri tal-Kumitat u kapijiet tal-fergħat għandhom id-dritt tal-vot importanti, it-tesserati huma mistiedna jattendu u jkunu parti minn din il-laqgħa. 

Emendi għall-istatut għandhom jaslu għand is-Segretarju fuq info@leone.org.mt jew bl-idejn sat-Tlieta 17 ta’ Novembru 2020. Dawn għandhom ikunu ffirmati minn żewġ votanti.

Il-Laqgħa Ġenerali Annwali se ssir nhar is-Sibt 21 ta’ Novembru 2020 fis-7PM, bi tkomplija l-għada l-Ħadd f’każ li jkun hemm bżonn. Il-Laqgħa ssir skont il-kriterji tas-saħħa pubblika hekk kif ikunu stabbiliti f’dak iż-żmien.