Elezzjoni: Riżultat

18. 12. 2017
Elezzjoni: Listi tal-Kandidati
16. 12. 2017
Il-Milied it-Tajjeb!
25. 12. 2017
 

Bejn is-Sibt 16 u l-Ħadd 17 ta’ Diċembru 2017 saret l-elezzjoni tal-Kumitat Ċentrali u Kummissjoni Banda. 

Din l-elezzjoni saret fis-Sala Dr Francesco Masini fil-Każin tal-Banda Leone, li għaliha kienu eleġibbli għall-vot il-bandisti, membri tal-kumitat, kapijiet tal-fergħat u onorarji. Il-Kummissjoni Elettorali kienet komposta minn Anton F. Attard bħala Chairman, Anna Attard u Mariella Sultana bħala membri.

Il-Kumitat Ċentrali elett minn din l-elezzjoni huwa hekk kif ġej:

President Dr Michael Caruana LL.D.
Segretarju Thomas Bajada
Kaxxier Joseph Abela (Ġużi)
Prokuratur tal-Festa Roderick Cordina
Kordinatur tal-Banda Anton Portelli
Direttur tal-Każin Silvan Grima
Manager tat-Teatru Gilbert Haber
Rappreżentant tal-Fergħat Gordon Grech

Il-Kumitat Ċentrali elett għandu jiltaqa’ fil-jiem li ġejjin sabiex jaħtar l-assistenti u karigi fi ħdan is-Soċjetà hekk kif stipulat mill-istatut.

 

Il-Kummissjoni Banda eletta minn din l-elezzjoni hija hekk kif ġejja:

Apap Colin
Apap Paul
Attard Josef
Azzopardi Anton
Borg Daniel
Gauci Joseph
Grech Alfred
Grech Edward
Portelli Aldo
Portelli Joseph
Thewma Jack

Il-Kummissjoni Banda eletta għandha tiltaqa’ fil-jiem li ġejjin sabiex jitqassmu l-irwolijiet fi ħdan l-istess Kummissjoni. Minn din il-Kummissjoni, il-Viċi-Chairman u Viċi-Segretarju jidħlu awtomatikament fi ħdan il-Kumitat Ċentrali. B’hekk, il-Kumitat Ċentrali ikun komplet.